svěření Dítěte do Péče Opatření v Gruzii

Posta: 03/26/2019

Matka, která má Dítě do Péče Dceru, kartáčování její vlasy

Když přijde na své děti, budeš dělat cokoliv, ujistěte se, že jsou šťastné a zdravé. Když je vaše schopnost vidět omezena, nicméně, je náročnější zajistit jejich pohodu. Zatímco rozvod má mnoho nevýhod, hrozící riziko, že se v žádném případě nezapojíte do života vašeho dítěte, je nejhorší.

existují dva různé koncepty péče, které budete muset pochopit, než se pokusíte vyřešit jakýkoli spor týkající se vazby: právní péče a fyzická péče. Oba právní opatrovnictví a opatrovnictví ujednání může mít za následek jeden z rodičů mají opatrovnická práva (výhradní péče) nebo může mít za následek, že oba rodiče mají opatrovnická práva (společná péče). V advokátní kanceláři Boudreaux, můžeme vám pomoci orientovat se v různých opatřeních týkajících se vazby a péče o vaše děti.

právní péče o dítě-chcete zajistit zdraví a štěstí vašeho dítěte?

pokud má rodič zákonnou péči, má právo podílet se na rozhodování o zdravotní péči, vzdělání, mimoškolních aktivitách a náboženské výchově dítěte. Rodič, který nemá právní odnětí práv pro jejich dítě je schopen zvládnout rutinní rodičovské funkce, jako je získání lékařské ošetření pro dítě, přístup k lékařské záznamy dítěte, nástupem dítěte do školy, nebo přístup dítěte školní záznamy. Z tohoto důvodu je běžné, že oba rodiče sdílejí společnou právní péči o své dítě. V některých případech však může vyhláška stanovit, že pouze jeden rodič má zákonnou péči o dítě (výhradní zákonná péče), s výjimkou druhého rodiče z účasti na mnoha činnostech dítěte.

fyzická péče o dítě – kolik času strávíte se svým dítětem?

fyzická péče v podstatě určuje, kolik času dítě stráví s každým rodičem. Fyzikální vazby může být udělena jako výhradní péče (přičemž pouze jeden z rodičů, má právo udržovat péči o dítě), primární fyzického opatrovnictví v jeden rodič s právem navštívení poskytnuté non-odnětí rodič, nebo společné péče. Ujednání o výhradní vazbě a společné vazbě jsou relativně neobvyklá. Většinou, soudci udělí primární fyzickou péči jednomu rodiči a zároveň poskytnou práva na návštěvu rodiči, který není ve vazbě.

Sole Physical Custody-Sole physical custody je relativně neobvyklé, protože Gruzínské soudy obecně uznávají zákonná práva každého rodiče zapojit se do výchovy svého dítěte. Obecně je v nejlepším zájmu dítěte, aby se oba rodiče aktivně podíleli na jejich výchově. V některých případech však rodič může ztratit rodičovská práva dítěte a výhradní péče je poskytována zbývajícímu rodiči, který si stále zachovává svá rodičovská práva.

Primární Fyzického Opatrovnictví – Většinou fyzické péče opatření zahrnují soudní udělení primární fyzického opatrovnictví jednomu z rodičů („Odnětí Rodič“) a poskytování druhý rodič („non-odnětí rodič“) se stanovenou návštěvní práva. V Gruzii, tato práva na návštěvu jsou podrobně popsána v rodičovském plánu, aby oba rodiče mohli jasně porozumět svým právům a povinnostem týkajícím se péče o dítě. V případě, že jeden rodič porušuje podmínky rodičovství plán, poškozený rodič může podat pohrdání opatření k dodržování rodičovství plán.

zbarvení otce a dcery díky právům na péči o dítě společná fyzická péče-v Gruzii nejsou společná ujednání o fyzické péči běžná. Na základě společné dohody o fyzické péči, oba rodiče sdílejí stejné množství času života s dětmi. Například, děti mohou střídat život se svým otcem a matkou každý týden, střídání z domu do domu každý týden.

společná fyzická péče není v mnoha případech praktická a může narušit školní a mimoškolní aktivity dětí. To také vyžaduje, aby rodiče dětí, udržovat vysokou úroveň komunikace a spolupráce, aby se společné opatrovnictví uspořádání práce, a mnoho ex-manželé jsou prostě schopni držet krok s těmito požadavky.

jak soudce určuje péči o dítě?

Existuje mnoho faktorů, které soudce považuje za před zadáním vazby dítěte na rodiče, ale pointa je, že soudce musí určit, které vazby uspořádání je v nejlepším zájmu dítěte. Preference dítěte, stáří, a školní plán vše zohledňuje rozhodnutí. Schopnost rodiče pečovat a zajišťovat dítě, vzdálenost mezi rodiči, pracovní plán rodičů a domácí život, jakož i duševní a fyzické zdraví každého rodiče také zohledňují rozhodnutí soudce o vazbě.

když bojujete za své dítě, je nejlepší nechat to náhodě. Zavolejte Advokátní Kancelář Boudreaux a my vám pomůžeme bojovat za vaše dítě. Najdeme důkazy o vaší schopnosti pečovat o vaše dítě a pomůžeme vám získat péči tím, že se obrátíme na soudce vaším jménem. Volejte (706) 869-1334 dnes a dostat své dítě v bezpečí doma zítra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Previous post Jak Podíl Pól Fazole
Next post stejně Jako k Nám na