Barnefordelingsordninger I Georgia

Postet: 03/26/2019

Mor som Har Barnefordeling Av Datter som børster håret

når det gjelder barna dine, vil du gjøre alt for å sikre at De er lykkelige og sunne. Når din evne til å se dem blir begrenset, er det imidlertid mer utfordrende å sikre deres velvære. Mens skilsmisse har mange ulemper, er den truende risikoen for ikke å være involvert i barnets liv på noen måte det verste.

det er to forskjellige forvaringskonsepter som du må forstå før du prøver å løse eventuelle forvaringsrelaterte tvister: juridisk forvaring og fysisk forvaring. Både juridisk forvaring og fysisk forvaring ordninger kan resultere i en forelder har forvaringsrettigheter (eneansvar) eller kan resultere i begge foreldrene har forvaringsrettigheter (felles forvaring). På Boudreaux law firm, vi kan hjelpe deg å navigere de ulike omsorg ordninger for å beskytte dine rettigheter knyttet til varetekt og omsorg for dine barn.

Juridisk Barnefordeling – Vil Du Sikre Ditt Barns Helse og Lykke?

når en forelder har lovlig varetekt, har de rett til å delta i beslutninger om barns helsevesen, utdanning, fritidsaktiviteter og religiøs oppdragelse. En forelder som ikke har noen juridiske rettigheter for barnet sitt, er ikke i stand til å håndtere rutinemessige foreldrefunksjoner som å skaffe medisinsk behandling for barnet, få tilgang til barnets medisinske journaler, registrere barnet i skolen eller få tilgang til barnets skoleposter. Av denne grunn er det vanlig at begge foreldrene deler felles foreldreansvar for barnet sitt. Men i noen tilfeller kan et dekret gi at bare en av foreldrene har lovlig forvaring av barnet( eneste lovlig forvaring), unntatt den andre forelderen fra å være involvert i mange av barnets aktiviteter.

Fysisk Barnefordeling – Hvor Mye Tid Får Du Til Å Tilbringe Med Barnet ditt?

Fysisk varetekt bestemmer i utgangspunktet hvor mye tid barnet bruker med hver forelder. Fysisk forvaring kan tildeles som eneste fysiske forvaring (hvor bare en forelder har rett til å opprettholde forvaring av et barn), primær fysisk forvaring i en forelder med rett til besøk gitt til den ikke-omsorgsfulle forelder, eller felles fysisk forvaring. Eneansvar og felles varetekt ordninger er relativt uvanlig. I de fleste tilfeller, dommere vil tildele primær fysisk varetekt til en av foreldrene samtidig som samværsrett til ikke-omsorg forelder.

Sole Fysisk Varetekt-Sole fysisk varetekt er relativt uvanlig fordi Georgia domstoler generelt anerkjenner de juridiske rettighetene til hver av foreldrene til å være involvert i oppdragelsen av sine barn. Det er generelt i barnets beste interesse å ha begge foreldrene aktivt involvert i oppdragelsen. Men i noen tilfeller kan en forelder miste foreldrenes rettigheter til barnet, og eneansvaret gis til den gjenværende forelder som fortsatt opprettholder foreldrenes rettigheter.

Primær Fysisk Forvaring – De fleste fysiske forvaringsordninger innebærer at en domstol tildeler primær fysisk forvaring til en forelder («Forvaringsforeldre») og gir den andre forelderen («ikke-forvaringsforelder») spesifiserte besøksrettigheter. I Georgia er disse besøksrettighetene detaljert i en foreldreplan, slik at begge foreldrene tydelig kan forstå sine rettigheter og forpliktelser angående forvaring av barnet. I tilfelle at en forelder bryter vilkårene i foreldre plan, fornærmede foreldre kan sende inn en forakt handling for å håndheve samsvar med foreldre plan.

 far og datter fargelegging takket være barnefordelingsrettigheter Felles Fysisk Varetekt – I Georgia er felles fysisk varetekt ikke vanlig. Under en felles fysisk varetekt ordning, begge foreldrene deler like mye tid å leve med barna. For eksempel, barna kan veksle bor sammen med sin far og mor på en ukentlig basis, roterende fra hus til hus hver uke.

Felles fysisk varetekt er ikke praktisk i mange tilfeller og kan være forstyrrende for barnas skolegang og fritidsaktiviteter. Det krever også at foreldrene til barna opprettholder et høyt nivå av kommunikasjon og samarbeid for å få felles foreldreordningen til å fungere, og mange tidligere ektefeller er rett og slett ikke i stand til å holde tritt med disse kravene.

Hvordan Bestemmer En Dommer Barnefordeling?

det er mange faktorer som en dommer vurderer før tildeling foreldreretten til et barn til en forelder, men poenget er at dommeren må avgjøre hvilken varetekt ordning er i beste interesse for barnet. Barnets preferanse, alder og skoleplan er alle faktorer i beslutningen. Muligheten for en forelder å ta vare på og sørge for barnet, avstanden mellom foreldrene, foreldrenes arbeidsplan og hjem liv, samt den mentale og fysiske helsen til hver av foreldrene også faktor i dommerens avgjørelse av varetekt.

når du kjemper for barnet ditt, er det best å ikke overlate det til tilfeldighetene. Ring Boudreaux Advokatfirma og la oss hjelpe deg med å kjempe for barnet ditt. Vi finner bevis på din evne til å ta vare på barnet ditt og hjelpe deg å få varetekt ved å appellere til dommeren på dine vegne. Ring (706) 869-1334 i dag og få barnet ditt trygt hjemme i morgen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Previous post Hvordan Stake Up Pole Beans
Next post Som Oss på