Florida” Quit and Holdover ”klausulen” måste ha ” i varje hyresavtal

fastighetsrätt i varje stat kommer att innehålla språk som anger den tidsram som krävs för att meddela antingen stanna eller gå och ge skydd till både hyresvärden och hyresgästen. I vissa fall kan hyresgästens underlåtenhet att lämna det begärda meddelandet leda till betydande monetära påföljder. Florida är en av de stater där en ekonomisk påföljd åläggs, så låt oss granska det här.

tidsram för meddelanden

om 30 dagars varsel inte tillhandahålls av hyresgästen är han ansvarig för hyresbeloppet för följande månad, så länge enheten inte hyrs ut till en annan hyresgäst.

i Florida måste en hyresgäst ge hyresvärden 30 dagars skriftligt meddelande om sin avsikt att lämna lokalerna i slutet av avtalsperioden. Han kunde stanna, eller han kunde gå vidare, men han måste ge det 30 dagars varsel. Om 30 dagars varsel inte lämnas av hyresgästen är han ansvarig för hyresbeloppet för följande månad, så länge enheten inte hyrs ut till en annan hyresgäst. I fallet med en månad till månad leasing hyresvärden måste ge 30 dagars varsel för att avsluta.

den andra viktiga tidsramen är för meddelandet om straff som hyresvärden är skyldig att tillhandahålla hyresgästen. Meddelandet om straff informerar hyresgästen om att om de inte lämnar 30 dagars skriftligt meddelande om deras avsikt att lämna de kommer att medföra en straffavgift på en månads hyra. Hyresvärden är skyldig att lämna detta meddelande om straff minst 45 dagar före avtalets slut. Vad händer om hyresvärden inte meddelar straff? Du gissade det, de förlorar rätten att ålägga straffet.

Holdover Tenancies

i Florida har hyresvärden rätt att debitera dubbelt det månatliga hyresbeloppet som holdover rent.

när en hyresgäst förblir i besittning av hyran efter att avtalstiden löper ut betraktas de som en ”kvarhållande hyresgäst” . Lagligt, de blir en månad till månad hyresgäst och alla bestämmelser i det ursprungliga avtalet förblir i kraft, inklusive kravet att ge 30 dagars skriftligt meddelande om deras avsikt att utrymma. I Florida har hyresvärden rätt att debitera dubbelt det månatliga hyresbeloppet som kvarhållningshyra. Självklart är det mycket dyrare att vara en holdover hyresgäst, så om du har fastigheter i Florida se till att dina hyresgäster är medvetna om hyran eskalering om de blir en holdover hyresgäst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Previous post ja, en Chick-fil-A ’bröt från Tradition’ och öppnade på söndag
Next post influensa och diabetes: en farlig kombination